to

Mateřské školy ve Slaném

Mateřské školy ve Slaném

Mateřská škola na Dolíkách

Cyrila Boudy č. 284, Slaný

Pětitřídní mateřská škola s právní subjektivitou, jejíž zřizovatelem je MěÚ Slaný. Kapacita školy je 123 dětí. MŠ je umístěna v městském sídlišti ve Slaném - v části města pod názvem „Na Dolíkách".

Budova školy z roku 1995, stavěná přímo pro účely školství, je nejmodernější mateřskou školou ve Slaném. Škola je pavilónového typu (2 budovy + hospodářská část) s velkou školní zahradou.

Mateřská škola U Divadla

Vítězná 1578, Slaný

Jsme komunálním centrem otevřeným pro každého. Pracujeme v souladu s RVP PV a programem Začít spolu. V MŠ provozujeme „BABY KLUB“, ve kterém se scházejí netříleté děti se svými maminkami.

Rádi Vás také přivítáme na velké výstavě prací dětí z celé republiky, kterou tradičně otvíráme vždy v květnu. Jsme tréninkovým centrem programu „ZAČÍT SPOLU“ a zajišťujeme seznámení s tímto programem všem zájemcům z celé republiky.

Mateřská škola U Pánka

Vančurova 184, Slaný

Mateřská škola U Pánka je trojtřídní MŠ rodinného typu. V prvních dvou třídách jsou děti věkově smíšené, ve třetí třídě děti předškolního věku. Okolo budovy dvě zahrady vybavené moderními hracími systémy (pískoviště, dřevěné průlezky, vláček, skluzavka).

Škola se nachází na předměstí, v okrajové části města Slaný, v čistém prostředí, mimo dosah silniční dopravy, blízko les, rybník, park a zahrádková kolonie.

Mateřská škola U Labutí

Hlaváčkovo náměstí 222, Slaný

Mateřská škola má dnes 6 tříd, ve kterých se vzdělává 138 dětí. O děti pečuje 22 zaměstnanců.

Zřizovatelem školy je Město Slaný. Mateřská škola se nachází v historickém středu města, v části bohaté na zeleň. Dvě rozlehlé přírodní zahrady poskytují mnoho příležitostí k přirozenému pohybu dětí, pozorování a objevování. Před mnoha léty se na jezírku u mateřské školy usadil pár labutí a škole se podle toho začalo říkat „U labutí“. Labuť ve znaku je symbolem bohaté historie školy, bezpečí a rodinného prostředí.

Mateřská škola Speciální

Petra Hrubého 1676, Slaný

Jsme školka, jakou znáte a přece jiná. Každý se u nás může rozvíjet podle svých individuálních potřeb, zájmů i nadání. Najdete u nás metody strukturovaného učení, ale také metody prožitkového a kooperativního učení hrou. Jsme tu pro děti s vadami řeči, se smyslovým či jiným postižením, pro děti s nerovnoměrným vývojem. Jestliže chcete mít jistotu, že Vaše dítě vykročí do velkého světa opravdového života dobře připravené a se správnými návyky, neváhejte jej svěřit do naší péče. Většina našich dětí odchází do běžné základní školy.

Montessori Slaný

Palackého 570, Smetanovo náměstí 1200, Slaný

U nás najdete příjemné, inspirativní a podnětné prostředí pro přirozený rozvoj vašich dětí. Praktické činnosti, montessori materiál a náš přístup k dětem podporuje jejich samostatnost, tvořivost, zájem objevovat a přirozeně se rozvíjet.

Nabízíme kvalitní přípravu na školu... a na život. Respektujícím přístupem chceme děti učit respektu k sobě a ostatním. Dále máme k dispozici předškolní klub pro rodiče s dětmi, který je otevřen každé podnělí od 9-11 hod.

DS Elíšek

Čechova 2, 274 01 Slaný (lokalita Ráj / nad kavárnou V Ráji)

DS Elíšek je školička pro děti od 12 měsíců do 6 let s maximální kapacitou 12 dětí. Malý počet umožňuje našim pedagogům individuální přístup a zaručuje optimální rozvoj jejich dovedností.

O děti se starají hodné a pedagogicky kvalifikované ''tety" s několikaletými zkušenostmi ze státních i soukromých školek. Společně zažíváme spoustu radosti a dobrodružství.

Mateřské školy v okolí

Mateřské školy v okolí Slaného

Mateřská škola Hrdlív

Hrdlív 125, Libušín

Jsme dvoutřídní mateřská škola. Máme dostatečně velké prostory pro rozmanité činnosti.Děti mají volně k dispozici, jak prostory třídy s řadou námětových koutků, tak i hernu,umývárnu a šatnu a to v průběhu celého dne. V posledních letech došlo jak k velké rekonstrukci budovy, tak ke zlepšení vybavenosti třídy a herny nábytkem i pomůckami.

Mateřská škola Dřínov

Dřínov 1, Zlonice

Mateřská škola je jednotřídní pro děti od 3 do 6 let s kapacitou 25 dětí. Děti mladší 3 let jsou přijímány pouze ve vyjímečných případech. O přijetí dětí rozhoduje ředitel školy.Podrobnosti o přijímání dětí jsou uvedeny ve školním řádu. MŠ Dřínov je umístěna spolu se součástí, školní jídelnou, v klidné zóně přebudované pro své potřeby z bývalé základní školy( v r.1979).

Mateřská škola Žižice

Žižice 31

MŠ se nachází v obci Žižice nedaleko od Slaného. V budově byla dříve základní škola. Mateřská škola vznikla po zrušení ZŠ v roce 1977. Dříve zde byly dvě třídy. Jednotřídní MŠ vznikla v roce 1991. V budově sídlí i obecní úřad. V MŠ je prostorná třída s hracími koutky pro děti. Také se zde nachází samostatná jídelna a léhárna, která je vybavena lehátky.

Mateřská škola Královice

Královice 105, 27401

Jednotřídní nově postavená mateřská škola, s kapacitou pro 25 dětí, je umístěna v jednopatrové budově, uprostřed vesnice. Je vzdálená 5km od Slaného a 5km od Zlonic.

Mateřská škola Řisuty

Řisuty 84, 273 78

Jednotřídní mateřská škola v Řisutech

Dětská skupina Hnízdečko

Neuměřice č.p. 85, 273 36, Olovnice

Nově otevřené dětské skupiny nabízejí svou náruč pro 24 dětí od 18 měsíců do 6 let. Každé téma probíráme v kontextu a pomocí různorodých aktivit s kvalifikovanými chůvami a pedagogy. Přijímáme nová ptáčata celoročně na celodenní i půldenní docházku. K dispozici zahrada.

Dětská skupina Libovice

Libovice 64, 273 79 Tuřany

Jsme dětská skupina pro 12 dětí vedle Slaného v obci Libovice.

Mapa

Mapa Slaného a okolí

Sdílejte tuto stránku

Přidání školky

Pokud chcete přidat školku do systému volejte 777 166 475, nebo pište na e-mail admin@skolkyslansko.cz